سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 9949

دکتر منادی سفیدان از دیار آذری زبان ها کاندیدای ریاست حمهموری شد
دکتر منادی سفیدان، از دیار آذری زبان ها و نماینده سابق تبریز در مجالس هشتم و نهم و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کشور شد.

دکتر منادی سفیدان، از دیار آذری زبان ها و نماینده سابق تبریز که عضویت در هیات رئیسه مجالس هشتم و نهم و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس نهم را درکارنامه خود دارد و ازنظر سیاسی مستقل محسوب میشود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کشور شد.
دکتر منادی سفیدان از دیار آذری زبان ها کاندیدای ریاست حمهموری شد
دکتر منادی سفیدان از دیار آذری زبان ها کاندیدای ریاست حمهموری شد
چاپ این صفحه
لینک ها