سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 338
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی با حمایت بخش خصوصی وتعاونیها
پرس آنلاین:نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید درلایحه خودبه خوبی میزان بودجه پیوست های فرهنگی را در نظر بگیرد وسپس مجلس لایحه را به قانون خوب وجامع تبدیل کرده وبخش خصوصی وتعاونیها به درستی پیگیری کنندتا پیوست های فرهنگی عملیاتی شود.

کاظم دلخوش نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پالمانی خبرگزاری پرس آنلاین تصریح کرد: مصوبات دولت درسفرهای استانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به درستی تحقق پیدا کند و فرهنگ نیازمندیهای زیادی در بخشهای مختلف دارد.

وی با بیان اینکه نمیتوان به لحاظ مالی ومعنوی کل حوزه فرهنگ را پوشش داد گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید راهکارهای پیوست های فرهنگی را ارائه دهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:این راهکارها را دولت باید طی لایحه ای به مجلس بیاورد و از نظر قانونگذاری هم بتوانیم قوانینی رابنویسیم که بتوان  محکم این پیوستها را درجهت پیشبرد اهداف خود هدایت کرد.

دلخوش عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی را در گرو همکاری دولت دانست و گفت:دولت باید درلایحه خودبه خوبی میزان بودجه را در نظر بگیرد وسپس مجلس لایحه را به قانون خوب وجامع تبدیل کرده وبخش خصوصی وتعاونیها به درستی پیگیری کنند.

 


عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی با حمایت بخش خصوصی وتعاونیها
عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی با حمایت بخش خصوصی وتعاونیها
چاپ این صفحه
لینک ها