سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 269
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود
پرس آنلاین:عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور ارائه شود.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاین افزود: با توجه به تصویب نقشه جامع علمی کشور و ضرورت اجرایی کردن آن توسط دستگاه های ذیربط باید پیوست های فرهنگی با جامع نگری تهیه شود.
وی افزود: ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران، فرهنگی است و از همین رو باید پیوست های فرهنگی با جامع نگری و در نظر گرفتن برنامه چشم انداز 20 ساله و همچنین برنامه پنجم توسعه تدوین شود.
ملک محمدی اظهار داشت: برای این پیوست های فرهنگی باید از همه ظرفیت ها و توانمندی ها استفاده کرد و در این بهره وری باید از تکنولوژی روز و امکانات نرم افزاری نیز در جهت نشر و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پیوست های فرهنگی در حقیقت متمم و مکملی برای فعالیت های سازمانها و دستگاهای اجرایی است .


پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود
پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود
چاپ این صفحه
لینک ها