سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 13156

مرکز آموزش علمی کاربردی 23 آمادگی جذب ایده های جدید در زمینه چهره پردازی و برگزاری استارتاپ
زمان نیوز: رئيس مركز آموزش علمي كاربردي ٢٣ فرهنگ و هنر گفت:دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها دانشگاه نسل سوم میباشد که متولی آموزشهای مهارتی است.

احمدرضا فراهاني رئيس مركز آموزش علمي كاربردي ٢٣ فرهنگ و هنر گفت:مرکز آموزش علمی کاربردی 23 فرهنگ و هنر بعنوان مرکز برتر تهران شرق در حال پذیرش دانشجو طبق لیست ارسالی میباشد .

وی ادامه داد:این مرکز ضمن فعالیتهای آموزشی خود دارای مرکز نوآوری چهره پردازی می باشد که در زمینه چهره پردازی آمادگی جذب ایده های جدید و برگزاری استارتاپ در آن حوزه می باشد.

فراهاني تصریح کرد:وام ،شهریه ،معافیت تحصیلی و حمایت از ایده های برتر جهت سرمایه گذاری از خدمات ویژه دانشجویان این مرکز است.


مرکز آموزش علمی کاربردی 23 آمادگی جذب ایده های جدید در زمینه چهره پردازی و برگزاری استارتاپ
مرکز آموزش علمی کاربردی 23 آمادگی جذب ایده های جدید در زمینه چهره پردازی و برگزاری استارتاپ
چاپ این صفحه
لینک ها