سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 10131
همزمان با آخرین روز تبلیغات شورا شهر مشهد؛
ائتلاف مدافعان حاشیه شهر مشهد اعلام موجودیت کرد
همزمان با آخرین روز تبلیغات شورا شهر مشهد؛ائتلاف مدافعان حاشیه شهر مشهد اعلام موجودیت کرد.

ائتلاف مدافعان حاشیه شهر مشهد اعلام موجودیت نمود .در این بیانیه امده است خدای متعال را شاکریم که توفیق خدمت به زائرین و مجاورین مشهد الرضا را در طول این سال ها نصیبان گردانده است با توجه لزوم حفظ کرامت و شان والای انسانی بر ان شدیم تا با استفاده از پتانسیل مدیران کارامد شهری و حقوقدانان متخصص گامی شایسته در اعطای کامل خدمات و رفع مشکلات شهری به مردم انقلابی مناطق در حال توسعه( حاشیه شهر) برداریم که بدین وسیله لیست ائتلاف دوازده نفر مدافعان حاشیه شهر مشهد را به حضور مردم فرهیخته مشهد الرضا ، خاصه مومنین همیشه در صحنه اعلام می داریم .امید است با حضور حداکثری در پای صندق های رای زمینه توسعه روز افزون شهر مقدس مشهد را شاهد باشیم 1. محمود قربان پور 2. علی صلاحی 3.جواد طیار تبادکان 4. سهراب دهقان 5. علی عرب پور 6.مصطفی امیر کاظمی 7. حمزه شکریان زینی 8. مهدی نارنجی 9.محمود نعمتی 10. سید علی نقی هاشمی 11. محمد حمیدی 12.مجتبی رئوفی فرد
ائتلاف مدافعان حاشیه شهر مشهد اعلام موجودیت کرد
ائتلاف مدافعان حاشیه شهر مشهد اعلام موجودیت کرد
چاپ این صفحه
لینک ها