سخن پیامبران :  

تبلیغات
گزارش - مصاحبه - تحلیل

  رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
نقشه جامع علمی موفق با اجرای استراتژی دکترین نظام

پرس آنلاین: رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اجرای نقشه جامع علمی موفق را در گرو عملیاتی شدن استراتژی فرهنگی در چارچوب دکترین نظام دانست و گفت: با لین کار خلاهایی که تاکنون بوده با عملیاتی شدن نقشه جامع علمی کشورپرمی شود.
نقشه جامع علمی موفق با اجرای استراتژی دکترین نظام

  در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
کاهش مقاطع تحصیلی دردانشگاهها با ادغام برخی از دروس

پرس آنلاین: عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دوره های آموزشی طولانی کیفیت علم وآموزش راکاهش میدهد گفت:با ادغام بعضی ازدروس مقاطع تحصیلی دردانشگاهها کوتاهترمیشود و می توان دوره کارشناسی را مستقیم به دوره دکتری متصل کرد.
کاهش مقاطع تحصیلی دردانشگاهها با ادغام برخی از دروس

  در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
طرح پیوست فرهنگی به زودی انجام می شود

پرس آنلاین: نماینده مجلس وعضوشورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه عدم نظارت در فرهنگ خسارات جبران ناپذیری دارد گفت: طرح پیوست فرهنگی بزودی با یک طرح پخته ای انجام خواهد شد.
طرح پیوست فرهنگی به زودی انجام می شود

  نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی با حمایت بخش خصوصی وتعاونیها

پرس آنلاین:نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید درلایحه خودبه خوبی میزان بودجه پیوست های فرهنگی را در نظر بگیرد وسپس مجلس لایحه را به قانون خوب وجامع تبدیل کرده وبخش خصوصی وتعاونیها به درستی پیگیری کنندتا پیوست های فرهنگی عملیاتی شود.
عملیاتی شدن پیوست های فرهنگی با حمایت بخش خصوصی وتعاونیها

  در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
عدم لحاظ بودجه کافی عملیات پیوست فرهنگی را کند می کند

پرس آنلاین:عدم لحاظ بودجه کافی را باعث کند شدن عملیات پیوست فرهنگی دانست و ادامه داد: برای پیوست فرهنگی آن بودجه لازم درنظرگرفته نمیشود که البته تمام مشکل هم بودجه نیست بلکه مشکل اجراهم وجوددارد.
عدم لحاظ بودجه کافی عملیات پیوست فرهنگی را کند می کند

  عضو فراكسيون دانشگاهيان درگفت‌وگو با پرس آنلاین:
با اجراي نقشه جامع علمي، درساختار علمي كشور بايد بازآرايي رخ دهد

پرس آنلاین:يك عضو فراكسيون دانشگاهيان مجلس اظهار داشت: نقشه جامع علمي كشور بايد اجرا شود تا به لحاظ علمي يك بازآرايي در ساختار علمي كشور و دانشگاهها اتفاق افتد.
با اجراي نقشه جامع علمي، درساختار علمي كشور بايد بازآرايي رخ دهد

  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود

پرس آنلاین:عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور ارائه شود.
پیوست های فرهنگی با توجه به مصوبات نقشه جامع علمی کشور تدوین شود

  آجرلو در گفتگو با پرس آنلاین:
لوازم اجرای تحول در نظام آموزشی/ توان نظام آموزشی سنجیده شود

پرس آنلاین:عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لوازم اجرای تحول در نظام آموزشی کشور گفت: برای اجرای نظام تحول باید ببینیم نظام آموزشی فعلی چقدر جوابگواست و آیا طیف مجریان آموزشی آنقدر قوت علمی دارند که بتوانند آن را اجرا کنند.
لوازم اجرای تحول در نظام آموزشی/ توان نظام آموزشی سنجیده شود

  در گفتگو با پرس آنلاين مطرح شد:
هدف اصلي انقلاب تحول نظام آموزشي است

پرس آنلاين: رييس فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسلامي گفت: بحث تحول نظام آموزشي ازخواسته هاي مهم رهبري ومردم است وجزواهداف انقلاب محسوب ميشود.
هدف اصلي انقلاب تحول نظام آموزشي است

صفحه 6 از 7
6


لینک ها