سخن پیامبران :  

تبلیغات
گزارش - مصاحبه - تحلیل

  مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی سوریه در گفتگو با پرس آنلاین:
انعقادقراردادبین 70درصدازمشارکت کنندگان نمایشگاه سوریه باتجارایرانی

پرس آنلاین:مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی کشورسوریه گفت:70درصدازمشارکت کنندگان درنمایشگاه سوریه درایران،باتجارایرانی قراردادتجاری امضاکردند.
انعقادقراردادبین 70درصدازمشارکت کنندگان نمایشگاه سوریه باتجارایرانی

  نمایشگاه دائمی فن بازار بسیج راه اندازی می شود
پرس آنلاین:رییس بسیج علمی، پژوهشی و فناوری كشور گفت: نمایشگاه دائمی فن بازار بسیج با هدف تبدیل علم به دغدغه عمومی و با محوریت اصلاح الگوی مصرف، راه اندازی می شود.
نمایشگاه دائمی فن بازار بسیج راه اندازی می شود

  عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در گفتگو با پرس آنلاین:
تحول بنیادین در تمام بخشهای آموزشی در گرو پرهیز از اقدامات شعاری

پرس آنلاین:عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی تحول بنیادین را مختص همه بخش‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: برای تحول در سیستم آموزشی کشور نیازمند پرهیز از اقدامات شعاری هستیم و باید به سمت عملیاتی شدن شعارها پیش برویم.
تحول بنیادین در تمام بخشهای آموزشی در گرو پرهیز از اقدامات شعاری

  در گفتگو با پرس آنلاین:
ابعاد تحول در نظام آموزشی تشریح شد

پرس آنلاین:عضوهیات رییسه کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی ابعاد تحول نظام آموزشی را تشریح کرد.
ابعاد تحول در نظام آموزشی تشریح شد

  در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
بهبود رابطه علمی ایران باسایرکشورها با تسهیل ورود متخصصین خارجی

پرس آنلاین: تسهیل ورود متخصصین خارجی را باعث بهبود رابطه علمی ایران باسایرکشورها دانست و گفت: ایران باید سعی کنید پروژه های مشترک بامراکزتحقیقاتی نخبه دنیابرقرارکنید ضمن اینکه آنهاهم مایلنداینکارانجام بشود.
بهبود رابطه علمی ایران باسایرکشورها با تسهیل ورود متخصصین خارجی

  عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرس آنلاین:
جلوگیری از پراكندگي در تصميم گيري بين دستگاه‌ها با اجرای نقشه جامع علمي كشور

پرس آنلاین:عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی كلي نگري و حركت براساس برنامه را تنها مسير تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه و پيشرفت عدالت تلقی کرد و گفت: نقشه جامع علمي كشور كمكي است براي متوقف كردن پراكندگي‌ها در تصميم گيري بين دستگاه‌ها و عملكرد جزيره‌اي.
جلوگیری از پراكندگي در تصميم گيري بين دستگاه‌ها با اجرای نقشه جامع علمي كشور

  نایب رییس کمیسیون انرژی در گفتگو با پرس آنلاین:
عدم رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی مساویست با بی هویتی

پرس آنلاین: نایب رییس کمیسیون انرژی عدم رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی را مساوی با بی هویتی دانست و گفت: در کالاهای مصرفی وتبلیغات باید فرهنگ بومی موج بزند.
عدم رعایت فرهنگ اسلامی ایرانی مساویست با بی هویتی

  در گفتگو با پرس آنلاین:
ضرورت تحول در روش و نظام آموزشي كشور

پرس آنلاین: عضوکمیسیون اقتصادی مجلس تغيير در روش هاي آموزشي را يك امر قطعي و دائمي تلقی کرد و گفت: همواره باید با پالايش شرايط موجود كشور تلاش كنيم به نياز روز جامعه پاسخ دهیم.
ضرورت تحول در روش و نظام آموزشي كشور

  در گفتگو با پرس آنلاین عنوان شد:
عدم ناهماهنگی دستگاه های کشور با ایجاد سیاست فرهنگی یکنواخت

پرس آنلاین: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسائل فرهنگی در دستگاه های کشور باید سیاست فرهنگی یکنواختی را ایجاد کرد به طوری که در بخش های مختلف کشوری از نظر فرهنگی هیچ گونه ناهماهنگی نباشد ادامه داد:نباید اینطور باشد كه هر كدام از متوليان فرهنگي كشور روشهاي مختلفي را در پيشبرد مسائل فرهنگي كشور اتخاذ كنند.
عدم ناهماهنگی دستگاه های کشور با ایجاد سیاست فرهنگی یکنواخت

صفحه 5 از 7
5


لینک ها