سخن پیامبران :  

تبلیغات
اجتماعی

  دکتر شیخ الاسلامی :
در حال گرد آوری دید گاه های کار شناسان در زمینه اصلاح بند هایی از قانون کار هستیم

خبرگزاري پرس آنلاين:وزير کار و امور اجتماعی گفت : لایحه اصلاح قانون کار پس از دریافت نظر جامعه کارفرمایی و کارگری به دولت ارسال خواهد شد .
در حال گرد آوری دید گاه های کار شناسان در زمینه اصلاح بند هایی از قانون کار هستیم

صفحه 340 از 340
340


لینک ها