سخن پیامبران :  

تبلیغات  حسنی: نیش خبرنگار برای جامعه لازم و خوشایند است/ اصحاب رسانه امنیت خاطر را به مردم هدیه داده‌اند
  اجرای طرح "کاهش آلودگی" از اول آبان در کل پایتخت/ به خودروهای فاقد معاینه فنی اجازه تردد نمی دهیم
  خودروسازان ملکف به اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی هستند/قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند/آغاز اجرای فاز سوم استانداردهای٨٥ گانه خودرو از اول دی امسال
  اوراق بیمه‌ای و ریسکی در بورس منتشر می‌شود
  هدف ما تبدیل ایران به مرکز ثقل فناوری‌های صنایع مالی و بانکی منطقه است
  از مسکوت ماندن 130 پرونده برج باغ تا ساخت 70 مال جدید در منطقه یک
  همایش ظرفیت‌های انقلاب، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی برگزار می شود
  مسعود افشانی: جشنواره نورنگار برای خود مسئولیت اجتماعی قائل است/تصمیم داریم ایران را توسط عکس و تصویر معرفی کنیم
  آمریکا با فشار اقتصادی و تحریم می خواهد مردم را در تنگنا قرار دهد
   عليرضا بلگوري؛ صيانت از سلامت و ثبات بانک بزرگترين وظيفه ما در اين مقطع زماني است

کد خبر : 170
رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با پرس آنلاین:
ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
پرس آنلاین:رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: مهندسي فرهنگي تعريف خاص خودرادارد دربحث مهندسي فرهنگي بايدهماهنگي بين دستگاه هابراي كارهاي فرهنگي درجهت ارتقاي فرهنگ اسلامي وجودداشته باشد.

دكترعباسپوررييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پرس آنلاین در خصوص مهندسی فرهنگی گفت:مهندسي فرهنگي بعدازچندسال ازتاكيدات مقام معظم رهبري اخيراتوسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي درحال عملياتي شدن ميباشدكه دراين رابطه جلساتي هم برگزارشده است .

وی با بیان اینکه مابراي عملياتي شدن مهندسي فرهنگي بايدابتداببينيم هدف چيست وچه برنامه هايي رابراي بهتراجرايي شدن آن درنظرداريم ادامه داد: مهندسي فرهنگي تعريف خاص خودرادارد دربحث مهندسي فرهنگي بايدهماهنگي بين دستگاه هابراي كارهاي فرهنگي درجهت ارتقاي فرهنگ اسلامي  وجودداشته باشد.

عباسپور تصریح کرد:دستگاههاي مافعاليت فرهنگي دارندودراين رابطه اعتبارات زيادي راهزينه مي كنندولي متاسفانه به همان دليل ناهماهنگي بين آنهابه نتيجه مطلوب نميرسدمثلادرزمينه فرهنگ عفاف وحجاب اعتبارات زيادي هزينه ميشودولي بعضا نتيجه آن معكوس بوده است آنهم به دليل هماهنگ نبودن دستگاها هاي مربوطه دراين زمينه كه درايبن باره نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه به قول مقام معظم رهبري ديده بان فرهنگي كشورميباشد.

رييس كميسين آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بايد بيشترازقبل به اين موضوع نظارت داشته باشدونحوه هزينه شدن اعتبارات راپيگيري نمايديا به عبارت بهترزودترمهندسي فرهنگي رااجرايي نمايدتااين ازهم گسيختگي درامورفرهنگي ازبين برودوهمه دستگاه هاباهمسويي دراين زمينه حركت نمايند.يعني درحقيقت مهندسي فرهنگي نقشه اي است كه جزء جزء وظايف دستگاههارادررابطه باامورفرهنگي مشخص كرده است.

 


ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
ناهماهنگي بين دستگاههاي فرهنگي علت اصلی عدم ارتقاي فرهنگ اسلامي
چاپ این صفحه
لینک ها