سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 13053

ستاد مدیریت بحران منطقه یک از اولین مرحله بازدید سیستماتیک از فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه خبر داد
ستاد مدیریت بحران منطقه یک از اولین مرحله بازدید سیستماتیک از فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه خبر داد.

فاتحی منش دبیر ستاد مدیریت بحران در این باره افزود: پیرو برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا در تاریخ 9 اردیبهشت ماه و تاکیدات شهردار منطقه بر لزوم هماهنگی و نظارت بر فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه،ستاد مدیریت بحران بازدید های سیستماتیک را از عملکرد ستاد مقابله با کرونا در دستور کار قرار داد و در اولین مرحله از ساختمان مرکزی بازدید کرد.

در این رابطه از ابتدای هفته جاری بازدید از ساختمانهای منطقه،سرای محلات،بوستانها،اسکان های کارگری و ایستگاه های مترو،اتوبوس و تاکسی توسط نیروهای ستاد مدیریت بحران منطقه آغاز و بازدیدها تا آخر هفته آینده تداوم خواهد داشت.

بدیهی است خروجی این بازدیدها در برنامه ریزی تداوم اقدامات ستادمقابله با کرونا منطقه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
ستاد مدیریت بحران منطقه یک از اولین مرحله بازدید سیستماتیک از فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه خبر داد
ستاد مدیریت بحران منطقه یک از اولین مرحله بازدید سیستماتیک از فعالیت کارگروه ها و اعضای ستاد مقابله با کرونا منطقه خبر داد
چاپ این صفحه
لینک ها