سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 13010

تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده در رابطه با نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰
بنا بر اصول حرفه ای برگزاری نمایشگاه و منطبق با برگزاری نمایشگاههای مهم دنیا در روزهای گذشته دبیرخانه نمایشگاه شرایط زیر را برای برپایی با شکوه رویداد در نظر گرفته است

۱)نصب استند های اطلاع رسانی

۲)قرار دادن اسپری ضد عفونی کننده در فضاهای متفاوت نمایشگاه و کارگاهها

۳)توزیع ماسک رایگان به افراد آسیب پذیر

۴)ضد عفونی هر روز نمایشگاه

۵)آماده باش نگه داشتن اورژانس هتل المپیک

۶)حضور کارشناسان بهداشتی در درمانگاه دائمی هتل

این مطالب طی بررسی نمایشگاه هفته گذشته فارماپک پاریس و جلسات تخصصی مشخص و اعلام میگردد.
تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده در رابطه با نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰
تمهیدات بهداشتی در نظر گرفته شده در رابطه با نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰
چاپ این صفحه
لینک ها