سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 13003

مجوز یک واحد نظارتی استاندارد باطل شد
رئیس سازمان استاندارد گفت: در یکسال اخیر نظارت بر 183 واحد استاندارد در استان های مختلف را انجام داده ایم که یک پروانه باطل، 9 پروانه تمدید نشد و به 38 واحد تذکر داده شده و 10 واحد نیز تعلیق شده است.

رئیس سازمان استاندارد در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه در سال های اخیر بیشتر به وظایف نظارتی و فرابخشی پرداخته ایم، گفت: در حال حاضر طبق ماده 3 سایر دستگاه های اجرایی را برای تعیین استاندارهای تخصصی فراخوانده ایم و رویکرد خود را به سمت کیفیت استاندارد تغییر داده ایم.

نیره پیروز بخت با بیان اینکه بازنگری نسبت به 100 استاندارد کالای استراتژیک را در حال انجام داریم، افزود: برای نمونه بازنگری استاندارد گندم، برنج، خوراک دام و...در مراحل پایانی است.

او با تاکید بر اینکه 80 هزار نازل بنزین را تاکنون از سراسر کشور انجام داده ایم که بیش از هزار مورد مشکل داشت که به وزارت اعلام شده، افزود: 185 هزار دستگاه ترازو را بازرسی کردیم که بیش از 2 هزار مورد باید اصلاح شود.

او با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش ماندگاری و رسوب کالا در گمرک بوده ایم، اظهار کرد: در یکسال اخیر نظارت بر 183 واحد استاندارد در استان های مختلف را انجام داده ایم که یک پروانه باطل، 9 پروانه تمدید نشد و به 38 واحد تذکر داده شده و 10 واحد نیز تعلیق شده است.

او با تاکید بر اینکه پارامترهای بنزین مناسب است، اظهار کرد: در حال حاضر اکتان بنزین سوپر در فصل گرم 94، بنزین یورو 4 حدود 92 و برای بنزین معمولی 88 بود که با توجه به اینکه استاندارد 91 است تنها امتحان بنزین معمولی زیر استاندارد است.

پیروز بخت درباره بنزین فصل سرد تصریح کرد: اکتان و اروماتیک بنزین این فصل بوده و بنزن بنزین یورو 4 که استاندارد آن یک هست حدود 48 صدم بوده که مشکل خاصی نیست.
مجوز یک واحد نظارتی استاندارد باطل شد
مجوز یک واحد نظارتی استاندارد باطل شد
چاپ این صفحه
لینک ها