سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12956

اعطای لوح تقدیر به ابوالفضل سعیدی از سوی مدیر عامل بیمه ایران
ابوالفضل سعیدی رئیس هیات مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان حقیقی وحقوقی بیمه ایران از سوی محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران مورد قدردانی قرار گرفت و لوح تقدیری به وی تقدیم شد.

بر اساس این گزارش در قسمتی از این لوح آمده است :امروز که بیمه ایران به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه کشور ،هشتادو پنجمین سال حضور خود در کنار مردم ایران را تجربه می کند ،خداوند متعال را شکر گزاریم که در شبکه فروش صدیق وتوانمند خود چهره های ماندگاری را داراست ،که حضور ونام عزیزشان نه تنها برای بیمه ایران که برای صنعت بیمه کشور مایه مباهات وافتخار است.
اعطای  لوح تقدیر به ابوالفضل سعیدی از سوی مدیر عامل بیمه ایران
اعطای  لوح تقدیر به ابوالفضل سعیدی از سوی مدیر عامل بیمه ایران
چاپ این صفحه
لینک ها