سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12873
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
فعالیت هزار دفتر خدمات مسافرتی بدون مجوز
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت:دولت قول داده است تا ۱۵ آبان نظارت بر دفاتر و تصدی گری را به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران واگذار کند.

وی افزود: با این واگذاری مردم شاهد افزایش نظارت و کاهش شکایت‌ها از دفاتر غیر مجاز خواهند بود، زیرا به زودی از فعالیت دفاتر غیر مجاز جلوگیری خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از مردم خواست، برای بهره مندی بهتر از امکانات سفر و پیشگیری از تخلف دلالان به دفاتر و سایت‌های گردشگری مجاز در سراسر کشور مراجعه کنند.

افزایش سفر گردشگران کشور‌های همسایه به ایران
حدود ۸ میلیون نفر ورود و نزدیک به ۸ میلیون نفر خروج گردشگر در یک سال گذشته داشته ایم.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما گفت: خروج گردشگران به کشور‌های همسایه حدود ۷۰ درصد و ورود گردشگران از کشور‌های همسایه نزدیک به ۳۵ درصد افزایش در یک سال گذشته داشته ایم.
آقای رحمت الله رفیعی افزود: به عنوان مثال پارسال از کشور همسایه عمان فقط سه پرواز در هفته داشته ایم که این تعداد هم اکنون به ۴۰ پرواز در هفته رسیده است و ۹۵ درصد از مسافران ورودی گردشگر هستند.
وی خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته استقبال گردشگران کشور‌های همسایه برای سفر به ایران، چشمگیر بوده است.
فعالیت هزار دفتر خدمات مسافرتی بدون مجوز
فعالیت هزار دفتر خدمات مسافرتی بدون مجوز
چاپ این صفحه
لینک ها