سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12809
قطار انجمن ها را از ریل خارج نکنید
با نگاهی به طرح ادغام انجمن های فرهنگی هنری
مدیریت هنری که وابسته به سیاستگزاری های فرهنگی می باشد با نوع برنامه ریزی اش می تواند فرهنگ جامعه را ارتقا دهد و یا به قهقهرا بکشاند.

متاسفانه در اغلب پست های مدیریت فرهنگی افراد بنابر صلاحدید و یا مجری گری اندیشه افرادی خاص به این پست دست پیدا می کنند.
از طرفی برخی از افراد در پست های مدیریت فرهنگی خودشان را منشاء تغییرات و تحولات بنیادی می دانند، تغییراتی که قطعا پس از دوره مدیرفرهنگی ناکارآمد بایستی با صرف هزینه های گزاف دوباره به حالت قبل از تغییرات برگردد که این مهم به خودی خود پسرفت قابل توجهی را در دستگاه فرهنگی مربوطه به یادگار می گذارد.
اکنون با اشاره به طرح ادغام سه انجمن کارآمد و تخصصی که هر کدام در حوزه کاری خود شرایط و مقررات خاص خودشان را دارند چگونه می توان تحت یک مدیریت واحد تجمیع کرد.؟
با اجرایی این طرح، مدیری که وظیفه مدیریتی این انجمن را به عهده خواهد داشت آیا به هر سه رشته تسلط و تجربه کافی خواهد داشت؟
آیا با داشتن تخصص در یکی از رشته ها ( موسیقی، نمایش، تجسمی) انتخاب می شود و دیگر رشته ها فی امان الله؟
آیا مدیریت فرهنگی به این نتیجه خواهد رسید که به جای مدیر فرهنگی، یک مدیر صنعتی بیاورد تا مدیریت انجمن ادغام شده به دست هیچ کدام از انجمن ها نباشد.؟
در ادامه این سوال قابل توجه است که طراحان طرح ناکارآمد ادغام، به چه دلیل می خواهند روند رو به حرکت انجمن های فرهنگی را اینگونه با ترمز دستی متوقف کنند. (این ترمزدستی کمتر از ترمز بردیدن نیست)
مدیریت فرهنگی شاغل در وزارت وزین فرهنگ و ارشاد اسلامی آیا به این نکته توجه دارند که با اجرایی کردن طرح های غیر کارشناسی بعدتر که از این دستگاه فرهنگی، هنری تشریف بردند قطعا عده ایی باید ساعت ها و با صرف هزینه هایی دور هم جمع شوند تا دوباره به نقطه صفر برسانند و از اول دوباره......

در ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار رشته (موسیقی، نمایش، تجسمی و سینما) فعالیت می کنند.
در بین سینما از همان ابتدا با تشکیل معاونتی جداگانه که بعدتر به سازمان سینمایی مبدل گشت حساب خودش را از سایر رشته ها جدا کرد.
در صورتیکه سه رشته (موسیقی، نمایش و تجسمی) هیچکدام از حد دفتر و مرکز و نهایت اداره کل فراتر نرفتند.
حال این سوال پیش می آید که آیا طراحان طرح ادغام از مدیران سه حوزه (موسیقی، نمایش و تجسمی) که هرکدام از انجمن ها کارشناسانی در ذیل حوزه خودش دارند، مشورت و نظرخواهی شده است؟
آنچه از عملکرد معاونت حقوقی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چندماه اخیر مورد توجه است، طرح ده درصدی مربوط به انجمن موسیقی است. طرحی که به جای حمایت از هنرمند، دانگی هم از هنرمندی می گیرد. بنابراین با پیشینه اجرایی چنین طرحی انتظار بر ادغام و طرح هایی اینچنینی دور از انتظار نخواهد بود.
در خاتمه امیدوارم معاونت هنری که پیش از این هم در تغییر مدیران حوزه نمایش بی توجه به خواسته هنرمندان اقدامات لازم را انجام دادند، این بار حداقل نظرات کارشناسی، کارشناسانی که عمری در این راه گذاشته اند را مورد توجه قرار دهد.

حمیدرضا صفار
رییس انجمن هنرهای نمایشی استان تهران
با نگاهی به طرح ادغام انجمن های فرهنگی هنری
با نگاهی به طرح ادغام انجمن های فرهنگی هنری
چاپ این صفحه
لینک ها