سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12595
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی:
تولیدات زیرپله ای ۵۰ درصد بازار پوشاک کشور را در اختیار دارد
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران، تولیدات زیرپله ای و بدون نام و نشان را مشکلی اساسی در این صنعت عنوان کرد و گفت: مطابق آمارها، نزدیک به ۵۰ درصد پوشاک کشور از همین تولیدات بی کیفیت و بی نام و نشان است.


تولیدات زیرپله ای ۵۰ درصد بازار پوشاک کشور را در اختیار دارد
تولیدات زیرپله ای ۵۰ درصد بازار پوشاک کشور را در اختیار دارد
چاپ این صفحه
لینک ها