سخن پیامبران :  

تبلیغات

کد خبر : 12570
دبیر جامعه متخصصان نساجی ایران :
کشورهای همسایه بازار خوبی برای صادرات ایران هستند
صادرات صنعتی ایران هنوز به رقم 25 میلیارد دلار نیز نرسیده است ، در صورتی که دردولت دوازدهم هدف گذاری شده بود که تا سال 96 صادرات صنعتی ما به 61 میلیارد دلار برسد.

علیرضا حایری عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران بابیان مطلب فوق تصریح کرد: وزیر سابق صنعت دربرنامه راهبردی توسعه صنعتی که رونمایی کرد ،اهدافی رابرای وزارت صنعت تاسال 1404 پیش بینی کرده بود که صادرات صنعتی را رقم 61میلیارد دلار تاسال 96 هدف گذاری کرده بود.

وی افزود:درهمان برنامه حدود 2میلیارد و 200میلیون دلار برای صادرات بخش خودرو هدف گذاری شد که تاسال 97 صادرات صنعتی ما25میلیارد دلار هم نشد.باتوجه به تحریم ها ما می توانیم به 15کشور همسایه صادرات داشته باشیم .این کشورها 300میلیون جمعیت دارند وواردات سالانه آنها 1300میلیارد دلار است.

دبیر جامعه متخصصان نساجی ایران گفت:ما تنها 2درصد نیاز این کشورها را تامین می کنیم ،اگربتوانیم این میزان رابه 5درصد برسانیم ،به رقم 65میلیارد دلار خواهیم رسید.باید کالای مورد نیاز کشورها را در مناسبات تجاری تعریف کرده وبا ایجاد قراردادهای دوطرفه ترجیحی باتک تک این کشورها میزان صادراتمان راافزایش دهیم.

به گفته حایری میزان صادرات کل ما اعم ازصادرات نفتی وصنعتی درسال 93حدود 50میلیارد دلاربود که درنوع خود یک رکورد زنی بود وازسال 94تاکنون به 44میلیارد دلار کاهش یافته است .

وی تصریح کرد:برای صادرات موفق چندعامل موثراست.یکی از این عوامل قابلیتهای صادراتی است یعنی کیفیت جهانی وقیمت تمام شده مناسب داشته باشیم.دراین صورت با اصلاح زیر ساختها باید بتوانیم مناسبات تجاری با سایر کشورها ازجمله کشورهای همسایه برقرار کنیم.

این فعال صنعتی بااشاره به این که مادربخشهایی باترکیه صادرات ترجیحی راداریم ادامه داد:همچنین باازبکستان وپاکستان که ازلحاظ کالایی باید توسعه پیدا کند.برخی کشورها مانند عراق یا افغانستان مناسبات بانکی تعریف شده ای ندارند که می توان به صورت نقدی با آنها معامله کرد ونقل انتقال بانکی هم نداشته باشیم که این امر نکته مثبتی است.کشورهای همسایه بازار خوبی برای صادرات ایران هستند
کشورهای همسایه بازار خوبی برای صادرات ایران هستند
چاپ این صفحه
لینک ها