سخن پیامبران :  

تبلیغات
کد خبر : 12393

قانون جدید آمار در مسیر تصویب دولت و مجلس قرار گرفت
رئیس مرکز آمار گفت: قانون جدید آمار برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد.

امید علی پارسا رئیس مرکز آمار در نشست خبری که امروز برگزار شد با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار به تأیید نهایی رسیده است، اعلام کرد که قانون جدید برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد.

وی گفت: تضعیف غیرکارشناسانه به آمارهای رسمی، تردید آفرینی مبتنی بر بدبینی، اغراض سیاسی، ناآگاهی از روش‌های تولید آمار و تفسیرهای غلط از اعداد، مسائلی است که نظام آماری کشور را تهدید می‌کند.

پارسا ادامه داد: از نقدهای عالمانه و بی‌رحمانه استقبال می‌کنیم اما نقدهای بدبینانه و از روی جهل را نمی‌پذیریم.

در این نشست خبری حسین زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار با بیان اینکه در استفاده از آمار تورم باید دقت داشت که گاهاً اشتباهاتی صورت می‌گیرد، گفت: با مراجعه به 79 مغازه و 6000 خانوار و دریافت قیمت از حدود 475 قلم کالا که حدود 420 هزار قیمت در کل کشور است، نرخ تورم محاسبه می‌شود. البته سبد شهرنشینان با روستانشینان متفاوت است که خود موجب اختلاف در آمار تورم شهری و روستایی خواهد شد.

وی همچنین در مورد اثرگذاری نرخ ارز در تورم گفت: نرخ ارز مستقیم در سبد مصرفی خانوار محاسبه نمی‌شود اما اثر غیر مستقیم دارد.
قانون جدید آمار در مسیر تصویب دولت و مجلس قرار گرفت
قانون جدید آمار در مسیر تصویب دولت و مجلس قرار گرفت
چاپ این صفحه
لینک ها