سخن پیامبران :  

تبلیغات


کد خبر : 12109

انعقاد قراردادهای جدید شرکت ملی پست
شرکت ملی پست در راستای استفاده بهینه از ظرفیت ها و قابلیت های شبکه، چند قرارداد جدید را منعقد نمود.

براساس توافق صورت گرفته بین شرکت های ملی پست و شرکت ناجی پاس، توزیع مرسولات حاوی گواهی عدم سوءپیشینه با استفاده از سرویس پیشتاز توسط پست انجام می شود.

منطقه پستی جنوب شرق استان تهران به عنوان مجری این قرارداد، وظیفه ایجاد هماهنگی میان واحدهای اجرایی و پیمانکار را برعهده دارد.

همچنین براساس قرارداد سه جانبه ای که بین پست، شرکت جوینده یابنده راهگشا و روزنامه نسل فردا منعقد شده، قبول سفارش چاپ آگهی مفقودی در روزنامه نسل فردا توسط پرسنل شرکت جوینده یابنده در باجه های قبول دولتی پست انجام می شود.

منطقه پستی جنوب غرب استان تهران، به عنوان مجری خدمت، وظیفه نظارت و تائید حسن انجام کار در واحدهای اجرایی را برعهده دارد.

در همین راستا، دو شرکت بخش خصوصی نیز با پست قرارداد همکاری به امضاء رساندند.

در قراردادی که به تازگی بین دو شرکت ملی پست و ویژن کارت ایرانیان به امضاء رسیده، ثبت نام از متقاضیان ویژن کارت در دفاتر منتخب پستی انجام و مدارک اخذ شده با استفاده از سرویس پست ویژه بیمه عمومی دو قیضه الکترونیک برای مجری ارسال می شود.

همینطور قبول و توزیع ویژن کارت های صادر شده در نشانی گیرنده با استفاده از سرویس پست ویزه با ارزش اظهار شده دو قبضه توسط پست انجام می شود. منطقه پستی شمال غرب مجری این قرارداد می باشد.

در قرارداد دیگری که بین پست و شرکت رایانه روژینا به امضاء رسیده، قبول و توزیع پاکت پیش پرداخت پستی با استفاده از سرویس پیشتاز برعهده پست گزارده شده است. منطقه پستی شمال تهران مجری این قرارداد می باشد.


انعقاد قراردادهای جدید شرکت ملی پست
انعقاد قراردادهای جدید شرکت ملی پست
چاپ این صفحه
لینک ها