سخن پیامبران :  

تبلیغاتکد خبر : 11058

برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری
مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سهامدارن این بانک در روز 21 دی ماه 96 برگزار شد.

در جریان برگزاری مجمع فوق العاده این بانک، بر اساس رای سهامداران، سال مالی از پایان آذر به پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافت.

همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده، بر اساس رای سهامداران، حسابدار مستقل و بازرس قانونی بانک انتخاب شد.


برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری
برگزاری مجمع فوق العاده و مجمع عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری
چاپ این صفحه
لینک ها