سخن پیامبران :  

تبلیغات


کد خبر : 10946

نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه ای کاش استفاده کنند
رئیس دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه ای کاش استفاده کنند، گفت: آخرین بیانات فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین (ع) که عمده آن مربوط به بحث نفوذ بود، ما را بر آن داشت تا با تشکیل یک دبیرخانه دائمی، همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران را برگزار کنیم.

رئیس دانشگاه امام حسین(ع) با بیان اینکه نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه «ای کاش» استفاده کنند، گفت: آخرین بیانات فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین (ع) که عمده آن مربوط به بحث نفوذ بود، ما را بر آن داشت تا با تشکیل یک دبیرخانه دائمی، همایش «تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» را برگزار کنیم.

سردار محمدرضا حسنی آهنگر در همایش «تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» با بیان اینکه نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه «ای کاش» استفاده کنند، اظهار کرد: آخرین بیانات فرمانده معظم کل قوا در دانشگاه امام حسین (ع) که عمده آن مربوط به بحث نفوذ بود، ما را بر آن داشت تا با تشکیل یک دبیرخانه دائمی، همایش «تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران» را برگزار کنیم.

رئیس دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه دشمن پس از مشاهده شکست‌های خفت بار خود در طرح‌های براندارانه ابتدای انقلاب و همچنین ٨ سال جنگ تحمیلی، راهبرد خصمانه خود را در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی دنبال کرد، گفت: ما باید جبهه‌ای از اقتصاددانان مومن را شکل دهیم و توسط این جبهه، جنگ اقتصادی دشمن را برای مردم تبیین کنیم.
نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه ای کاش استفاده کنند
نباید کار به جایی برسد که حضرت آقا در سخنرانی‌های خود از واژه ای کاش استفاده کنند
چاپ این صفحه
لینک ها